Blog

Anasayfa » Blog
Teknik Rapor Bina Sağlamlık Raporu Yapılar hakkında kanunen hazırlanması zorunlu olan yapı teknik raporu; yapının kullanım amacına ve faaliyet alanına göre uygunluğunun tespiti, yapının inşası sırasında kullanılan yöntem ve tekniklerle beraber uygulamaların mevzuatta yer alan...
Statik Proje Hizmetleri  Yapıların inşasında en önemli unsurlardan olan Statik projelerin hazırlanması birçok bilimsel teknik ve yöntemlerin uygulanmasını zorunlu kılan, yapım esasların projelerin hazırlanmasında referans alınmasını ve bilginin teknik kurallarla sahada uygulanmasını gerektiren bir alandır....
Ruhsat Harçlarında Muafiyet Devlet tarafından kentsel dönüşüm gerçekleştirecek olan mülk sahiplerine sunulmakta olan bir yardım türü de ruhsat harçlarında yapılan muafiyet olarak bilinmektedir. Bu muafiyet kentsel dönüşüm kanunu içerisinde en önemli bir yere sahip muafiyet...
Proje Müşavirlik  İnşaat sektöründe kullanım amacına ve hizmet alanına göre inşası yapılan yapılarda, taşıma gücü açısından farklı yapı sistemleri uygulanmaktadır. İnşası sağlanan ve yapılması planlanan yapılar ile ilgili en önemli aşama şüphesiz planlı, programlı, modern...
Özel Eğitim Kurumu Kurs Açılması Danışmanlık Hizmetleri Eğitim alanında geleceğin teminatı olan eğitimli bireyler yetiştirmek, engelli kişilere yönelik özel eğitim kurumu açmak, özel etüt merkezi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde özel eğitim kurumu ya da sürücü...
Kentsel Dönüşümden Nasıl Faydalanırız? Devlet tarafından eski yapıların yenilenmesi ve kullanabilir hale getirilmesi için çıkartılmış olan kentsel dönüşüm kanunundan faydalanmak için bazı adımların atılması gerekmektedir. Öncelikle bu alanda hizmet vermekte olan ve yetki tanımı almış...
Kentsel Dönüşüm Kentsel dönüşüm, bazı yapıların zamana yenik düşmesi ve sonunda insan ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma gelmesi ile başlayan düzenleme işlemleri olarak adlandırılmaktadır. Bu işlemler neticesinde yapılar tekrar eski gücüne kavuşarak insanlara faydalı hale getirilmektedir.  Kentsel...
Kentsel Dönüşüm Süreci Yıpranmış ve kullanım olanağı sunmamakta olan riskli bir yapı ya da alanı yeniden hayata kazandırmak için yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları başlangıç ve bitiş seviyesine kadar belirli süreçlerden geçmektedir. Maalesef ki her yapı...
Kentsel Dönüşüm Sıkça Sorulan Sorular 1-Kentsel Dönüşüm Ne Demektir? 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanunun ilgili hükümleri gereğince yapıların inşa edildiği zeminin olumsuz etkileri nedeniyle ve olağanüstü afetlerde (sel, yangın, deprem gibi)...
Kentsel Dönüşüm Kredisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm süreci talep etmekte olan mülk sahiplerine ve bu yapı alanları üzerinde ikamet eden kiracılara verilen faiz indirimi desteği kentsel dönüşüm kredisi olarak adlandırılmaktadır. Birçok anlaşmalı...
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Dönüşüm aşamasının başlatılacak olan alanın taşınmaz niteliği taşıması bu alanın kentsel dönüşüm sürecinde tahliye edilmesi hususunu da beraberinde getirmektedir. Bu tahliye aşamasında devlet desteğini yanına alan mülk sahipleri devletin sunduğu kira...
Kentsel Dönüşüm Firmamıza Başvuru Kullanılamayacak bir hal almış yapı ve alanlar için bir umut ışığı olan kentsel dönüşüme olan talepler gün geçtikçe artış göstermektedir. Çığ gibi büyüyen bu talepler beraberinde bu alanda yol gösterecek danışmanlık...
Kentsel Dönüşüm Devlet Destekleri Nelerdir? Kentsel dönüşüm, kullanılamayan ve doğal afetlere karşı risk taşıyan yapı ve alanların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi adına yapılan çalışmaların tamamına verilen isimdir. Kamulaştırılma hakkına sahip olan bu yapı ve alanlar...
Kentsel Dönüşüm Danışmanlık Hizmetleri Günümüzde birçok eski yapının yenilenip tekrar hayata kazandırılması ve kullanılır hale getirilmesi için bakanlıklarca desteklenen kentsel dönüşüm çalışmaları oldukça yaygınlaşmıştır. Bu alandaki artış kentsel dönüşüm danışmanlık hizmeti veren firmaları da beraberinde...
Kamulaştırma Satın Alma Süreci Çoğunlukla birden fazla malike sahip alanlarda çekilmekte olan en büyük sıkıntılardan bir tanesi mal sahiplerinin aynı fikri paylaşmamasından kaynaklanmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecinde eski bir yapının yenilenebilmesi için her ne kadar 2/3...
İmar Barışı Nedir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar hakkında resmî gazetede yayımlanan yasal düzenlemede; İmar Kanunu’na aykırı olarak inşası yapılmış, yapı kullanım izin belgesi alınmayan ya da...
Güçlendirme Proje Hizmetleri Mevcut yapılar ile ilgili en önemli konulardan bir tanesi de kentsel dönüşüm kapsamında, talepler ve ya farklı nedenler bağlı olarak yapılan uzun süre yapım amacına uygun olarak kullanılmasına devam edilmesi için gerekli...
Gayrimenkul Değerleme Bir gayrimenkulün piyasa şartlarında değerlemesinin yapılması, gayrimenkul projesinin ya da gayrimenkul üzerinde yasal haklara sahip kişilerin yapılacak değerlendirmede fayda görmesini sağlayacak hizmetlerin tamamı gayrimenkul değerleme olarak ifade edilir. Gayrimenkul değerleme işlemleri SPK lisanslı...
12
Whatsapp
Esat Yılmaz
Esat Yılmaz
Merhaba ?
Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İnşaat Alanını Öğrenin

Parsel Form

Tasarım Seocu